Pumdeg o fandiau, dwy noson, un parti mawr

Fifty Welsh bands in one weekend

13ā€“14 Gorffennaf 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

13ā€“14 July 2012, Pafiliwn Pontrhydfendigaid

Hafan Hanner Cant

Dilyna @hannercant am y wybodaeth ddiweddaraf

Gyrra wahoddiad i dy ffrindiau iā€™n digwyddiad Facebook

Cwestiynau? Ebostia helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Ymuna | Cyfranna | Sianel 62

Follow @hannercant for updates

Join our Facebook event

Questions? Email helo@hannercant.com

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg